R&B

 • Web Odaklı Yaklaşım

  Bütünleşik Pazarlama iletişimi yaklaşımı son dönemde pazarlama alanında en çok öne çıkan, üzerine fikir beyan edilen ve uygulamada popüler olan bir kavram, süreç veya yaklaşımdır.
 • Web Tabanlı Yazılım

  Çok geniş coğrafyada haberleşme ve operasyon altyapısı sağlar.
 • Bütünleşik Pazarlama

  20. Yüzyılın sonunda artan rekabet ve perakende gücü, teknolojik gelişmeler markaların farklılaşmış konumlarını sürdürmelerini imkansız hale getirmiştir.
 • Ar-ge Stratejisi

  Temel amaç, ürün veya süreç üzerinde ek teknik iyileştirmeler yapmak olduğunda, yapılan iş, Ar-Ge tanımı içerisinde yer alır.