R&B

Web Tabanlı Yazılım

A+ A-
 • Çok geniş coğrafyada haberleşme ve operasyon altyapısı sağlar.

 • Bütün haberleşme, talep, sipariş ve iletişim formları elektronik ortama aktarıldığı için,
  - tutarlılık sağlanır,
  - kullanıcı hatalarını minimuma indirir,
  - kolay ölçülebilir istatistikler elde edilebilir,
  - formlar ve belgeler uzun süre ve pratik bir şekilde saklanabilir.

 • Görev, yetki ve sorumluluk belirlenmesi kolay olduğu için,
  - verimlilik yüksek oranda artar,
  - standardizasyon ve prosedürlere riayet,
  - sistem üzerinde hakimiyet sağlanır.

 • Yazıcı, fax gibi çevre elemanlarının kullanımını azaltacağı için,
  - sarf malzemelerinin kullanımında tasarruf sağlar,
  - çevreye katkı sağlar,
  - zaman kaybını önler,
  - karmaşayı ve karışıklığı azaltır.

 • Tekrarı olan işler kolaylaşır ve gereksiz yapılan işler ortadan kaldırdığı için,
  - zamandan kazanç sağlanır,
  - personel ihtiyacını azaltır.

 • Eğitimi kolay olduğu için eğitim maliyeti ve süresi çok düşüktür.

 • İnternet ortak nokta olduğu ve güncellemesi kolay olduğu için her şey taze ve günceldir.

 • Uyarı ve zamanlama fonksiyonları olduğu için,
  - unutulmalardan kaynaklanan hataları minimuma indirir,
  - işler zamanında ve en iyi şekilde yapılır.

 • Çok yüksek internet bağlantı hızlarına ihtiyaç duyulmadığı için,
  - geniş coğrafyada hareket kabiliyeti kazandırır,
  - daha fazla birim ve noktanın erişimine imkan verir.